Klasstyper

Jag erbjuder klasser i hatha, vinyasa, yin och restorative yoga, samt i meditation och pranayama. Läs mer om de olika typerna nedan.

Hatha Yoga

Hatha yoga är den mest kända formen av yoga. Man skapar, med hjälp kroppsställningar (asana), andningskontroll (pranayama), koncentrationsövningar och meditation, balans i kroppens ”energisystem” för att uppnå fysisk och psykisk hälsa och utveckling.

Stavelsen ha betyder solen och tha månen. Ordet yoga betyder förening, och hatha yoga är alltså en förening mellan solens (Shiva, maskulin) och månens (Shakti, feminin) principer.

Hatha yoga är en mjukare form av fysisk yoga där vi inte följer en fast serie av rörelser, jag sätter ihop sitt eget program på en nivå som passar varje klass. Rörelserna hålls lite längre än i Vinyasa Flow.

Vinyasa Flow

Vinyasa Flow är en dynamisk och mer flödande yoga än Hatha. Klassen är utvecklande och utmanande för både kropp och själ. Stort fokus ligger på andningen samtidigt som du bygger styrka och ökar din rörlighet i en klass med mycket flöde.

Yin Yoga

Yin yoga är en lugn yogaform. Under en Yin yoga klass håller vi alla positioner lite längre än vanligt. Vi låter musklerna slappna av och fokus ligger på andetaget och att vara i stunden. Positionerna hålls under 3-5 minuter vilket ger en positiv effekt på vår bindväv och fascia, samt ökad cirkulation och stressreducering.

Yin yoga är för alla och framför allt för dig som känner dig stel i kroppen. Klassen är väldigt meditativ vilket hjälper dig att bli bättre på att vara i nuet (mindfulnessträning).

Restorative Yoga

Restorative yoga ger lugn och ro och djup återhämtning. Detta är en terapeutisk yogaform som har till syfte att läka kroppen från trötthet, stress och sjukdom. Den passar även dig som vill förebygga stress eller ge din kropp en djup återhämtning och den är även ljuvlig för dig som är gravid.

Kroppen stöttas upp av diverse props (bolster, klossar, filtar, ögonkuddar m.m) för att hitta in i de olika positionerna vilande. När vi placerar kroppen i dessa vilande positioner ger vi den förutsättningarna för att kunna läka sig själv.

Vi stannar i varje position mellan 5-15 minuter vilket gör att vi får en avslappnande effekt och det parasympatiska nervsystemet startar. Våra stresshormoner och hjärtfrekvens sänks, musklerna slappnar av och vår matsmältning förbättras.

Meditation 

Med hjälp av meditation uppnår vi mental avslappning genom koncentration på något föremål, föreställning eller företeelse. Det kan bland annat kan vara ett ord (mantra) man uttalar tyst, en punkt att iaktta, sin egen andning, energicentra (chakras) i kroppen, eller en vägledd meditation.

Man sitter avspänt med korslagda ben, ryggen är rak och ögonen är slutna. Syftet med tekniken är att stilla sitt sinne, det vill säga de tankar som mer eller mindre automatisk ”invaderar” vår hjärna och upptar oss. Därmed skapas förutsättningar för ett inre lugn och bidrar till att utveckla en förmåga att lättare hantera båda sina tankar och känslor.

Med hjälp av meditation ökas det allmänna välbefinnandet, stresskänslor minskar, och också blodtrycket sänks.

Yoga Nidra

Yoga Nidra (Yogisk sömn) är en auditiv mediation där vi når en djup avslappning liggande i Savasana med hjälp av instruktioner och berättelser från en lärare. Vi upplever att den fysiska kroppen sover fast vi är vid fullt medvetande. Forskning visar att personer som regelbundet tränar Yoga Nidra har en lägre stressnivå.

”På tröskeln till sömn, medan sömnen ännu inte har infunnit sig, och den yttre vakenheten tonar bort, i detta ögonblick uppenbaras varandet”. (Vigyana Bhairava Tantra)